• Административно обслужване
  Изваждане на смъртен акт
  Извозване от адрес или болница
  Сваляне от етажи
  Запазване на ден и час за ритуал
  Обикновен ковчег
  Подготовка на ковчег
  Хладилна камера за 24 часа
  Катафалка в гробищен парк
  Товаро- разтоварна дейност
  Разкопаване и зариване на гроб
  Надгробен знак – кръст, обикновен
  Некролози – 10 бр.
  Траурни лентички /10 бр./
  Жито 1 кг /за 20 души/
  Погача 1 кг /за 20 души/
  Доставка на траурни аксесоари
  Консултация и посещение на адрес
  Присъствие на служител от фирмата, през цялото време
  Такса за организация на фирмата
  Такса-събиране на кости/само при стар гроб/