• Годишна такса за поддръжка на гробно място –

    6 месеца – 130,00лв

    12 месеца -230,00лв